Syndyk Masy Upadłości KOBUD S.A. z siedzibą w Łęcznej sprzeda z wolnej ręki ruchomości zamieszczone w poniższym wykazie:

Ruchomosci – Sprzedaz 04.09.19.pdf (do pobrania)

Zainteresowani oferenci winni składać pisemne oferty na zakup w/w ruchomości osobiście w siedzibie spółki przy ul. Stefanii Pawlak 14, 21-010 Łęczna lub przesłać je listownie.

Ruchomości można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel: 506 270 088.

doswiadczenie1

DOŚWIADCZENIE

Blisko 20 lat specjalistycznej działalności w branży górniczej zaowocowało olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. Wciąż się rozwijamy poszerzając zakres naszych usług.

kadra

KADRA

Wiemy, że profesjonalna kadra to podstawa specjalistycznej firmy, zwłaszcza branży górniczej. Dlatego zatrudniamy 450 doświadczonych górników oraz 45 osób wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej.

baza-sprzetowa

BAZA SPRZĘTOWA

Branża górnicza wymaga najlepszego sprzętu do wykonywania powierzonych zadań. Dysponujemy nowoczesnym i wysoko specjalistycznym sprzętem pozwalającym wykonać najtrudniejsze i najbardziej wymagające prace górnicze.

Opinie o nas

Posiadane kwalifikacje załogi oraz dozoru a także odpowiednie wyposażenie sprzętowe dają gwarancję prawidłowego i sumiennego wykonania powierzonych KOBUD S.A. robót górniczych.

Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Partnerzy

lubelski-wegiel

bumech

zwg

Kontakt

Adres

BIURO ZARZĄDU
21-010 Łęczna
ul. Stefanii Pawlak 14

tel./fax 081 752 42 63
   kwkkobud@kobud.pl