NIERUCHOMOŚCI

Syndyk masy upadłości Kobud S.A. informuje, że posiada do sprzedania:

1) Nieruchomość w postaci lokalu użytkowego nr 1 położnego w Łęcznej przy ulicy Stefanii Pawlak 14, dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00293974/6. Lokal znajduje się na parterze i I piętrze i ma pow. użytkową 118,90 m2.

2) Nieruchomość w postaci lokalu użytkowego nr 2 położnego w Łęcznej przy ulicy Stefanii Pawlak 12, dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00204240/2. Nieruchomości odpowiada udział w prawie własności 15402/44149. Lokal znajduje się na parterze i I piętrze i ma pow. użytkową 122,70 m2.

3) Względnie dwa wyżej wymienione lokale użytkowe jako jedną funkcjonalną całość posiadającą wspólne wejście i klatkę schodową.

4) Lokal mieszkalny nr 3 położny w Łęcznej przy ulicy Stefanii Pawlak 12, dla którego Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00292189/9. Lokal jest dwu kondygnacyjny i zajmuje II piętro i poddasze o łącznej pow. użytkowej 209,30 m2.

5) Garaż o numerze 1 położny w Łęcznej przy ulicy Stefanii Pawlak 12, dla którego Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00292187/5. Garaż posiada pow. użytkową 58,36 m2 pozwalającą na możliwość przekształcenia w lokal użytkowo/usługowy.

6) Nieruchomość w położoną w Łęcznej przy ulicy Przemysłowej 12, dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dwie księgi wieczyste o numerach KW nr LU1I/00184180/6 iLU1I/00195634/4. Nieruchomości odpowiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami 2354/6 i 2354/12 o łącznej pow. 3474 m2 wraz z budynkami o charakterze biurowo – magazynowym.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury sprzedaży, w tym ceny, warunków zawarcia umowy, możliwości obejrzenia nieruchomości, itp. do uzyskania u syndyka pod numerem telefonu 507-105-955

 

RUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości KOBUD S.A. z siedzibą w Łęcznej sprzeda z wolnej ręki Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia BALKANCAR Model pojazdu: DV1792 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 8 200 zł brutto.

Syndyk posiada również do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości zamieszczone w poniższym wykazie:

Ruchomości – Sprzedaż 27.04.2020.pdf (do pobrania)

Zainteresowani oferenci winni składać pisemne oferty na zakup w/w ruchomości osobiście w siedzibie spółki przy ul. Stefanii Pawlak 14, 21-010 Łęczna lub przesłać je listownie.

Ruchomości można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel: 506 270 088.

Kontakt

Adres

BIURO ZARZĄDU
21-010 Łęczna
ul. Stefanii Pawlak 14

tel./fax 081 752 42 63
   kwkkobud@kobud.pl