RUCHOMOŚCI

Syndyk posiada również do sprzedaży w cenie złomu ruchomości zamieszczone w poniższym wykazie:

Ruchomości – Sprzedaż czerwiec 2022.pdf (do pobrania)

Zainteresowani oferenci winni składać pisemne oferty na zakup w/w ruchomości osobiście w siedzibie spółki przy ul. Stefanii Pawlak 14, 21-010 Łęczna lub przesłać je listownie.

Ruchomości można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel: 506 270 088.

Kontakt

Adres

BIURO ZARZĄDU
21-010 Łęczna
ul. Stefanii Pawlak 14

tel./fax 081 752 42 63
   kwkkobud@kobud.pl