NIERUCHOMOŚCI

Syndyk masy upadłości Kobud S.A. informuje, że posiada do sprzedania:

1) Nieruchomość położoną w Łęcznej przy ulicy Przemysłowej 12, dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dwie księgi wieczyste o numerach KW nr LU1I/00184180/6 iLU1I/00195634/4. Nieruchomości odpowiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami 2354/6 i 2354/12 o łącznej pow. 3474 m2 wraz z budynkami o charakterze biurowo – magazynowym.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury sprzedaży, w tym ceny, warunków zawarcia umowy, możliwości obejrzenia nieruchomości, itp. do uzyskania u syndyka pod numerem telefonu 507-105-955.

 

RUCHOMOŚCI

Syndyk posiada również do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości zamieszczone w poniższym wykazie:

Ruchomości – Sprzedaż luty 2022.pdf (do pobrania)

Zainteresowani oferenci winni składać pisemne oferty na zakup w/w ruchomości osobiście w siedzibie spółki przy ul. Stefanii Pawlak 14, 21-010 Łęczna lub przesłać je listownie.

Ruchomości można oglądać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel: 506 270 088.

Kontakt

Adres

BIURO ZARZĄDU
21-010 Łęczna
ul. Stefanii Pawlak 14

tel./fax 081 752 42 63
   kwkkobud@kobud.pl