Oferta

Dział górniczy KOBUD S.A. zatrudnia około 450 górników oraz 45 osób wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej.  Oferujemy szeroki zakres specjalistycznych usług.

Zakres robót

 • drążenie wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem wszystkich rodzajów obudów;
 • wykonywanie przebudów wyrobisk korytarzowych;
 • wykonywanie przebudów skrzyżowań wyrobisk (szkieletowe i palmowe);
 • wykonywanie przybierki spągu (przy użyciu maszyn własnych i wynajętych) oraz zabudowę spągnic;
 • wykonywanie wzmocnień górotworu przy pomocy klejenia i kotwienia;
 • wykonywanie wzmocnienia obudowy podporowej przy pomocy: podciągów stalowych, podciągów kotwowych, stojaków;
 • wykonywanie zabudowy i konserwacji tras kolejek podwieszanych szynowych;
 • wykonywanie zabudowy, naprawy i konserwacji torowisk kolei podziemnej;
 • wykonywanie likwidacji wyrobisk z całkowitym odzyskiem obudowy;
 • wykonywanie transportu materiałów i urządzeń;
 • wykonywanie montażu i demontażu rurociągów;
 • wykonywanie montażu, demontażu, napraw i konserwacji przenośników dostawy;
 • nadzorowanie robót strzałowych.

Partnerzy

lubelski-wegiel

bumech

zwg

Kontakt

Adres

BIURO ZARZĄDU
21-010 Łęczna
ul. Stefanii Pawlak 14

tel./fax 081 752 42 63
   kwkkobud@kobud.pl